بوشن پی وی سی سه ستاره سمنان

/
براز بوشن در سایزهای 13 و 16 و 21 بوشن در سایز 13 , 16 , 21 ,…

زانو پی وی سی سه ستاره سمنان

/
زانو دوردار در سایزهای 13/5 , 16 , 21 , 29 , 36 , 48…

لوله خرطومی پلی آمید

/
پلی آمید در سایز 11 , 13 , 16

لوله خرطومی فلکسی بل

/
لوله خرطومی فلزی فلکسی سایز 9 , 11 , 13 , 16 , 21…

لوله خرطومی پی وی سی سه ستاره سمنان

/
از محصولات تولیدی شرکت لوله پی وی سی سمنان در گروه لوله خرطو…