قیمت لوله برق خم سرد یو پی وی سی (UPVC)

1- لوله پی وی سی خم سرد سایز 13/5 پلی بل با مهر استاندارد و ایزو – وزن 800 گرمی – هر شاخه 6 متری 47000 ریال

2- لوله پی وی سی خم سرد سایز 13/5 پلی بل با مهر استاندارد و ایزو – وزن 900 گرمی – هر شاخه 6 متری 53000 ریال

3- لوله پی وی سی خم سرد سایز 13/5 پلی بل با مهر استاندارد و ایزو – وزن 1000 گرمی – هر شاخه 6 متری 59000 ریال

4- لوله پی وی سی خم سرد سایز 16 پلی بل با مهر استاندارد و ایزو – وزن 1000 گرمی – هر شاخه 6 متری 60000 ریال

5- لوله پی وی سی خم سرد سایز 16 پلی بل با مهر استاندارد و ایزو – وزن 1200 گرمی – هر شاخه 6 متری 72000 ریال

تمامی قیمت های فوق قابل مذاکره میباشد