محصولات لوله پی وی سی سمنان به دو گروه تقسیم میشوند :
1- لوله پی وی سی سمنان خم سرد در سایزهای : 13/5 , 16
2- لوله پی وی سی سمنان خم گرم در سایزهای : 13/5 , 16 , 21 , 29 , 36

که در پایین تصاویر این گروه از محصولات را مشاهده میفرمائید.