قیمت لوله پی وی سی پودری

1- لوله پی وی سی پودری مواد نو 31000 گرمی 93000 ریال

2- لوله پی وی سی پودری مواد نو 43000 گرمی 129000 ریال

3- لوله پی وی سی پودری مواد نو 64000 گرمی 192000 ریال

قیمت های فوق قابل مذاکره میباشد