اتصالات پی وی سی سمنان شامل گروه های زیر میشود :

اتصالات زانو در انواع عصایی، کوتاه و دوردار

بوشن در سایزهای : 13 , 16 , 21 , 29

براز بوشن در سایزهای : 13 , 16 , 21

ریل بست چنگامی سبک 1 و سنگین 1/5

بست چنگامی در سایزهای 13 (16-12) , 16 (20-16) , 21 (25-18) , 29 (28-24) , 36 (32-28)

در زیر نیز تصاویر مربوطه قابل مشاهده میباشد.